Zarząd Klubu

Prezes: Reiss Dariusz
Zastępca Prezesa: Loster Jerzy
Sekretarz: Piwowarczyk Radosław
Skarbnik: Popławska Ewa
Członek Zarządu: Boczkala Krystyna
Członek Zarządu: Fornal Dorota

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Woźniak Tomasz
Sekretarz: Bukowska-Kossek Beata
Członek Komisji: Waszkiewicz Paweł